12.3 C
Zamość
30.09.2022 (piątek)

Nowe ogrodzenie placu zabaw i siłowni w Żdanówku

Dnia 6 września 2022 r. została odebrana inwestycja pn. „Ogrodzenie placu przy świetlicy w miejscowości Żdanówek”. W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe systemowe (słupki i panele)...

Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon)

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINA ZAMOŚĆ Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon) DOFINANSOWANIE: 1.467.839,73 zł Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej nr 110442L...

Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINA ZAMOŚĆ Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II DOFINANSOWANIE: 1.235.000 zł Gmina Zamość w ramach Rządowego Funduszu Polski...

Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINA ZAMOŚĆ Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska DOFINANSOWANIE: 697.062,16 zł Gmina Zamość w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program...

Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie

Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013 Oś Prio­ry­te­towa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Dzia­ła­nie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki War­tość pro­jektu: 2 354 466,09 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia:...

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4: Promocja i Współpraca Wartość projektu: 985 043,86 zł Kwota dofinansowania: 881 815,91 zł Realizacja: 01.09.2012 r....

Nowa droga w m. Płoskie – Zawada

  Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada - od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74 stała się faktem. W wyniku...

Płoskie z nową drogą

Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 659/39, 659/40 w m Płoskie (od DK 74 przed DP 3217L do m. Siedliska). W ramach inwestycji wykonano...

Zarzecze ma chodnik

W Zarzeczu Gmina Zamość wybudowała chodnik przy drodze powiatowej nr 3250L. Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z Powiatem Zamojskim. Zgodnie z projektem budowalnym inwestycji w...

Kalinowice z nową drogą, oświetleniem i kanalizacją

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym 22/34 w Kalinowicach, a także budowa oświetlenia tej drogi i kanalizacji sanitarnej. W zakres inwestycji weszło m.in....
Skip to content