Altanka w Mokrem już gotowa

W Mokrem zakończyła się budowa altanki wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym. Jest to pierwsza zrealizowana w tym roku inwestycja i pierwsza w...

Nowe drogi w Sitańcu i Białobrzegach

Nowe oblicze zyskały nawierzchnie dróg gminnych w miejscowościach Sitaniec i Białobrzegi, Natomiast w Kolonii Bortatycze Samorząd wykonał odwodnienie pasa drogi gminnej nr 110431L. W Sitańcu...

Razem po unijne euro

W dniach 19 – 20 listopada delegacja Gminy Zamość z Wójtem Ryszardem Gliwińskim uczestniczyła konferencji „Partnerstwo samorządów w rozwoju lokalnej infrastruktury i podniesienie jakości...

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowiny

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nie „Odnowa i roz­wój wsi” War­tość pro­jektu: 323 051,67 Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 128 198,00 zł Reali­za­cja: luty 2013 — wrze­sień 2013 Nr umowy:...

Chodnik w Sitańcu Wolicy gotowy

Gmina Zamość zrealizowała kolejną inwestycję. Powstał chodnik przy drodze gminnej nr 110397L w Sitańcu Wolicy. Razem z wcześniej wykonanym odcinkiem łącznie chodnik ma teraz...

Zarzecze ma chodnik

W Zarzeczu Gmina Zamość wybudowała chodnik przy drodze powiatowej nr 3250L. Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu z Powiatem Zamojskim. Zgodnie z projektem budowalnym inwestycji w...

Uroczyste otwarcie powiatówki

Symboliczne przecięcie biało czerwonej szarfy otworzyło przebudowaną drogę powiatową nr 3247L na odcinku Kalinowice–Krasnobród. Inwestycja została zrealizowana z udziałem finansowym środków Unii Europejskiej, a...

Budowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku Sitaniec – Nielisz

Rozpoczyna się realizacja długo oczekiwanej inwestycji Samorządu Województwa Lubelskiego – przebudowy drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku Sitaniec – Nielisz. W Gminie Zamość dotyczy...

Nowy wodociąg w Zarzeczu

Dobiegła końca kolejna inwestycja finansowana z budżetu Gminy Zamość. W Zarzeczu oddano do użytku nowy odcinek sieci wodociągowej, o długości 200 metrów. Podzamojskie miejscowości leżące...
Skip to content