Nowe oświetlenie uliczne w Sitańcu

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego w m. Sitaniec na drogach wewnętrznych na osiedlu Ferencówka. Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował wykonanie ok. 700 m.b. linii kablowej wraz...

Altanka w Mokrem już gotowa

W Mokrem zakończyła się budowa altanki wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym. Jest to pierwsza zrealizowana w tym roku inwestycja i pierwsza w...

Pniówek ma nowe oświetlenie uliczne

Gmina Zamość zrealizowała inwestycję pn. budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3247 L w m. Pniówek. W ramach zadania wykonano ok. 420 m.b. linii...

Uroczyste otwarcie powiatówki

Symboliczne przecięcie biało czerwonej szarfy otworzyło przebudowaną drogę powiatową nr 3247L na odcinku Kalinowice–Krasnobród. Inwestycja została zrealizowana z udziałem finansowym środków Unii Europejskiej, a...

Nowe szlaki rowerowe w Gminie Zamość

„Traktem Ordynackim” i „Po wzgórzach Roztocza” – takie nazwy noszą dwa nowe szlaki rowerowe w Gminie Zamość, które właśnie zostały oznakowane. Oba przebiegają po...

Gmina Zamość włącza się aktywnie w walkę o ochronę klimatu i środowiska naturalnego

Bardzo dużo miejsca w serwisach informacyjnych zajmują ostatnio publikacje nt. różnych form katastroficznych zjawisk pogodowych. Wydarzają się one w miejscach na świecie, w których...

Nowe drogi i chodnik w Jatutowie

Gmina Zamość zakończyła przebudowę dróg gminnych nr 110385L i 110408L wraz z budową chodnika w m. Jatutów. Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Funduszu...

Chodnik w Sitańcu Wolicy gotowy

Gmina Zamość zrealizowała kolejną inwestycję. Powstał chodnik przy drodze gminnej nr 110397L w Sitańcu Wolicy. Razem z wcześniej wykonanym odcinkiem łącznie chodnik ma teraz...

Gmina Zamość z wyróżnieniem

Gmina Zamość zajęła 10 miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019, opracowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz lubelski Urząd Statystyczny. Ideą...
Skip to content