Raport o stanie Gminy Zamość 2019

1. WSTĘP  2. DANE OGÓLNE O GMINIE 3. GMINNE FINANSE I INWESTYCJE 3.1. Wykonanie budżetu Gminy 2019 roku 3.2. Dochody budżetu Gminy 3.3....

Parking, odwodnienie i budynek gospodarczy

W dniu 04.06.2020 r. Gmina Zamość podpisała dwie umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, na następujące zadania: 1. Budowa budynku gospodarczego na działce 280/8 w...

Skokówka z nowym oświetleniem ulicznym

Gmina Zamość podpisała umowę na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) i drogi gminnej nr 110451L (ul. Ogrodnicza) w m. Skokówka. W...

Nowe ujęcie wody dla Gminy Zamość

Gmina Zamość zakończyła realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II. Zadanie zostało zrealizowane...

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej...

Teren wokół Świetlicy wiejskiej w Siedliskach zmienił swoje oblicze

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej powstała wokół Świetlicy wiejskiej w Siedliskach w w ramach rewitalizacji terenu. Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego 2020...

Umowa na odnawialne źródła energii podpisana!

Wójt Gminy Zamość podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część III”. To...

Nowy odcinek oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość

Gmina Zamość zakończyła budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110434L w m. Wysokie – Sitaniec Wolica. Zadanie było realizowane z udziałem środków Funduszu Sołeckiego...

Parking, siłownia i plac zabaw

Gmina Zamość wykonała zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 roku w trzech Sołectwach. Mowa tutaj o nowym parkingu w Wychodach, montażu wyposażenia siłowni zewnętrznej...

Altanka w Mokrem już gotowa

W Mokrem zakończyła się budowa altanki wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym. Jest to pierwsza zrealizowana w tym roku inwestycja i pierwsza w...
Skip to content