1.9 C
Zamość
20.01.2022 (czwartek)

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie i Zawada

Poprzez rozbudowę sieci wodociągowej o długości około 423,5 m połączono wodociągi w m. Płoskie – Zawada. W najbliższym czasie Gmina Zamość nie będzie już korzystała...

Nowy odcinek kanalizacji w Kalinowicach

W ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice do użytku na działkach nr ew. 16/50, 18/3, 18/7 został oddany odcinek sieci...

Sitaniec z nowym oświetleniem ulicznym

Nowe oświetlenie uliczne powstało w Sitańcu przy drogach wewnętrznych na osiedlu „Ferencówka”. W zakres realizacji inwestycji weszło wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego na linii kablowej o...

Kolejna droga w Zawadzie oświetlona

Gmina Zamość zrealizowała inwestycję pn. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej w m. Zawada (osiedle za kółkiem rolniczym). W ramach zadania powstał odcinek oświetlenia ulicznego...

Nowy chodnik w Skokówce

Mieszkańcy Skokówki mogą już korzystać z nowego chodnika, który powstał przy ul. Targowej (droga gminna nr 110446L). W ramach inwestycji wybudowano chodnik z kostki brukowej...

Płoskie z nową drogą

Zakończyła się budowa drogi wewnętrznej nr geod. 870 w m Płoskie. W ramach inwestycji m.in. powstał odcinek drogi asfaltowej o długości 208 m.b. wraz z...

Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie

Gmina Zamość w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie na projekt pn: "Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie". Zadanie obejmuje gruntowną...

Podsumowanie Ponadregionalnej Strategii Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014‑2020

W dniach 22‑25 września 2021 roku delegacja Gminy Zamość odwiedziła partnerską gminę pierścieniową Suwałki. Spotkanie miało na celu podsumowanie wspólnie realizowanego ogólnopolskiego projektu gmin...

Lokalne uroczystości w Wysokiem

Otwarcie nowych obiektów Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem w Gminie Zamość połączono z obchodami Jubileuszu 20-lecia wysockiego Koła Gospodyń Wiejskich, które już od 16...

Nowa droga w Pniówku za szkołą

Budowa drogi gminnej nr 112227L w miejscowości Pniówek (za szkołą) stała się faktem. W dniu 23 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński...
Skip to content