19 C
Zamość
21.08.2019 (środa)

Strażacy z Gminy Zamość na Jasnej Górze

26 kwietnia 2015 r. delegacje gminnych jednostek OSP Gminy Zamość oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola uczestniczyły w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków Państwowej i...

Spotkanie Wójtów/Burmistrzów oraz przedstawicieli Jednostek OSP

W dniu 7 kwietnia 2017r. w budynku OSP Piaski, powiat świdnicki odbyło się spotkanie Wójtów/Burmistrzów oraz przedstawicieli Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych woj. lubelskiego podczas,...

Nowe auto dla Strażaków OSP Płoskie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskiem pozyskała nowy lekki samochód pożarniczy marki RENAULT MASTER. Ogólna wartość zakup samochodu w kwocie - 55 000,00 zł została...

W podzięce Krasnobrodzkiej Pani

W dniu 28 września br.Strażacy Gminy Zamość uczestniczyli w kolejnej pielgrzymce Strażaków Powiatu Zamojskiego do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Po zbiórce przy Kaplicy na wodzie...

Młodzi Strażacy na zgrupowaniu

W dniach 18-20 czerwca br. w Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie odbyło się zgrupowanie szkoleniowe dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu...

Spotkania z tradycją strażacką

19 czerwca 2016r. w słoneczne niedzielne popołudnie mieliśmy możliwość obserwowania zmagań sportowych sekcji OSP. Na boisko sportowe w miejscowości Pniówek przybyło 23 sekcje OSP z...

Podsumowanie rocznej działalności Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zamość cz. 2

15 lutego 2013 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Pniówek. Jednostka liczy 29 członków zwyczajnych, w tym 1 kobieta oraz 2 honorowych. Przy OSP...

Dzieci wiedzą jak zapobiegać pożarom

12 grudnia br. w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się podsumowanie gminnego etapu Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Pla­stycz­nego „Zapo­bie­gajmy poża­rom” organizowanego przez Zarząd Główny Związku Ochot­ni­czych...

Pierwsze spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

W dniu 21 września br. odbyło się pierwsze robocze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Głównymi zagadnieniami nad...

Podsumowanie etapu powiatowego konkursu „Zapobiegajmy pożarom”

Podsumowanie etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” odbyło się 23 lutego 2015 roku o godzinie 10.00 w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej...