12.9 C
Zamość
30.09.2022 (piątek)

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe...

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. W razie występowania niekorzystnych warunków...

Mamo przeczytaj

Komunikat w sprawie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. dotyczący zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Zamość

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Zamość z dnia 21.11.2011 r., Kalinowice działającego na podstawie Pełnomocnictwa Wójta Gminy Zamość Nr SAO.0113-9/09 z dnia 19.03.2009...

Bezpłatne szkolenia dla rolników

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza: rolników, domowników oraz osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zastosowaniem komputera i...

Chrońmy kasztanowce!

Szrotówek kasztanowcowiaczek jest obecnie najgroźniejszym szkodnikiem kasztanowca zwyczajnego białego. Motyl o długości 3-4 mm, w ciągu sezonu wydaje trzy pokolenia w okresie: kwiecień -...

Razem przeciwko przemocy

Przemoc w rodzinie przestaje być w naszej gminie tematem tabu. Wprowadzona w życie uchwała Rady Gminy Zamość z dnia 20 kwietnia 2011 roku uregulowała...

Uwaga! Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w...

Dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze środo­wi­sko­wym Gmin­nego Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Zamościu

W ramach Gminnego Programu Aktywności Lokalnej, będącego narzędziem realizacji projektu systemowego "Moja szansa - EFS",  od miesiąca maja 2011 na terenie naszej gminy funkcjonują...
Skip to content