27.3 C
Zamość
15.08.2022 (poniedziałek)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkowania wieczystego, położonej w obrębie Sitaniec Błonie, gm. Zamość...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkowania wieczystego Obręb: Sitaniec Błonie Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1 Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości 1590/145 i 1590/147 KW nr ZA1Z/00080298/5 i ZA1Z/00054107/9 2 Powierzchnia nieruchomości 0,6642...

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na...

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 72. ust....

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Sitaniec-Błonie

Wójt Gminy Zamość informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej...

Oferta złożona z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania...

SAO.524.8.2020 Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy “Terminator” Wysokie z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania...

Chrońmy kasztanowce!

Szrotówek kasztanowcowiaczek jest obecnie najgroźniejszym szkodnikiem kasztanowca zwyczajnego białego. Motyl o długości 3-4 mm, w ciągu sezonu wydaje trzy pokolenia w okresie: kwiecień -...

Obwieszczenie

 

Informacja o ważniejszych decyzjach Referatu PGPI

W dniu 16.04.2012 r. wydano decyzję dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu, ul. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz,...

Szacowanie usługi audytu w ramach projektu RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

W związku z realizacją projektu pn. "RoweLove Roztocze – razem pomimo granic" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, Gmina...
Skip to content