20.3 C
Zamość
10.08.2022 (środa)

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działając na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu...

Ogłoszenie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepień lisów

Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień...

Nadchodzi telewizja cyfrowa

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania...

Ostatnia szansa na płatności rolnośrodowiskowe

Ostatnia Szansa Otrzymania Dofinansowania W Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2007‒2013. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska objęta została Wspólną Polityką Rolną. Podstawowym...

Ostatnia szansa otrzymania dofinansowania

Gmina Zamość oraz Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu zapraszają na wykłady i warsztaty 12 kwietnia 2013 r. świetlica wiejska w...

Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Zarządzeniem nr 89/11 Wójta Gminy Zamość z dnia 13 września 2011 r. powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład...

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu działając na podstawie pełnomocnictwa SAO.0013-5/08 z dnia 31.04.2008r., art. 11 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego...

Apel o wzajemną i życzliwą pomoc w okresie zimowym

Nadeszła pierwsza fala zimowych mrozów. Większość  z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są wśród nas też tacy, którzy ze względu na wiek,...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na...

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na...

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717...
Skip to content