16.6 C
Zamość
3.07.2022 (niedziela)

Decyzja o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację w 2022 r. na realizację zadania „Dowożenie...

Zarządzenie Nr 2/2022 Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie decyzji o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację w 2022...

Strategia Rozwoju Gminy Zamość na lata 2016-2025

Na podstawie art. 47 i 49 oraz art. 3 ust. l pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o...

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Zamość

Na podstawie art. 4 i art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z...

Mamo przeczytaj

Komunikat w sprawie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. dotyczący zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...

Spotkania skierowane do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy chcieliby rozwinąć...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego informuje, iż organizuje spotkania informacyjne skierowane do osób, które chcą założyć...

Dlaczego segregujemy odpady

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych...

„Nowoczesna Polska Wieś” foto-konkurs ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, pt. „Nowoczesna polska wieś”. Jednym z celów konkursu jest zgromadzenie zdjęciowej dokumentacji nt....

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Szopinek)

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

Załącznik do Zarządzenia Nr 303/17 Wójta Gminy Zamość z dnia 02 marca 2017 r. Wójt Gminy Zamość ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka...

Szacowanie usługi audytu w ramach projektu RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

W związku z realizacją projektu pn. "RoweLove Roztocze – razem pomimo granic" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, Gmina...
Skip to content