9 C
Zamość
27.05.2022 (piątek)

Ostatnia szansa otrzymania dofinansowania

Gmina Zamość oraz Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu zapraszają na wykłady i warsztaty 12 kwietnia 2013 r. świetlica wiejska w...

Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Zarządzeniem nr 89/11 Wójta Gminy Zamość z dnia 13 września 2011 r. powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład...

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu działając na podstawie pełnomocnictwa SAO.0013-5/08 z dnia 31.04.2008r., art. 11 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego...

Apel o wzajemną i życzliwą pomoc w okresie zimowym

Nadeszła pierwsza fala zimowych mrozów. Większość  z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są wśród nas też tacy, którzy ze względu na wiek,...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na...

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na...

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...

Stosownie do art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz.647)...

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071...

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Zamość w miejscowościach Mokre,...

Informuję, że aktualnie przygotowujemy wniosek na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Zamość w miejscowościach...

KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Zamościu informuje osoby ubezpieczone w KRUS, które doznały urazu podczas pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej i...
Skip to content