13.6 C
Zamość
27.05.2022 (piątek)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz....

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy...

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu ...

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania...

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na...

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działając na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu...

Ogłoszenie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepień lisów

Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień...

Nadchodzi telewizja cyfrowa

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania...

Ostatnia szansa na płatności rolnośrodowiskowe

Ostatnia Szansa Otrzymania Dofinansowania W Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2007‒2013. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska objęta została Wspólną Polityką Rolną. Podstawowym...
Skip to content