0.9 C
Zamość
19.01.2022 (środa)

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na...

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717...

Silny deszcz z burzami

Nie otrzymamy dofinansowania do budowy kolektorów słonecznych

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zamość. Informuję, że gminny projekt pod nazwą „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość” nie został wybrany przez Zarząd Województwa Lubelskiego do...

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres...

Wykaz dokumentów , które należy złożyć na nowy okres zasiłkowy 2015/2016: 1. Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu...

Zmieniony harmonogram dostarczania maseczek ochronnych Mieszkańcom Gminy Zamość

Przyczyny techniczne związane z szyciem maseczek są powodem zmiany harmonogramu dostarczania ich Mieszkańcom Gminy. Akacja obejmuje szycie i dostarczenie Mieszkańcom 14 000 maseczek, do około 7 000...

Wybór geodety w obrębie geodezyjnym Zwódne

Wójt Gminy Zamość informuje, że przeprowadzony będzie wybór geodety uprawnionego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką nr 120/1 a działką nr 120/2 położonymi w miejscowości...

Obwieszczenie o warunkach zabudowy

Zobacz treść obwieszczenia
Skip to content