1.9 C
Zamość
17.01.2022 (poniedziałek)

Rejestr Działalności Regulowanej

Wójt Gminy Zamość informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,...

Obowiązkowe szczepienie psów w Kalinowicach

Informujemy, że w dniu 23.06.2016 r., w miejscowości Kalinowice odbędzie się obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Od godz. 18:00 do godz 18:20 koło Piekarni...

Czas na aktywność

Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego...

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane są od 1 sierpnia 2019r. Wnioski...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 3 marca 2020 r w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniana kultury fizycznej. ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na...

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i...

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami)...

Wnioski o prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2016/2017

Uprzejmie Informujemy mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane są od 01 sierpnia...

Informacje o wpływie przedsięwzięć na środowisko

Informacje na temat ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, dotyczące również przedsięwzięć z terenu gminy Zamość można uzyskać w bazie danych Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Baza...
Skip to content