22.7 C
Zamość
9.08.2022 (wtorek)

Inwentaryzacja Wyrobów Zawierających Azbest

Wyroby zawierające azbest na terenie gminy Zamość występują w postaci płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie zwanych powszechnie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Skokówka w Gminie Zamość. Na podstawie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Zamość informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do...

Rolniku/beneficjencie skorzystaj w 2015 roku z dopłat do łąk i pastwisk (TUZ) w ramach...

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. W ramach PROW 2014-2020 wyróżnia się następujące działania: I....

Ogłoszenie o wyborze oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2015 roku, opublikowane na stronie internetowej Gminy Zamość przez Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, dotyczące...

Nabór kandydatów na stanowisko animatora sportu. Kierownik Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość...

Zatrudnienie: zatrudnimy dwie osoby na podstawie umowy zlecenia. I. Wymagania niezbędne: 1.Obywatelstwo polskie. 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku na terenie Gminy Zamość w ramach...

Zamawiający: Ośrodek Promocji,Turystyki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel. 84 627 00 83 I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia...

Informacja w sprawie wszczęcia procesu tworzenia Gminnej Rady Sportu

Niniejszym informuję, że Wójt Gminy Zamość Zarządzeniem z dnia 6 lutego 2015 nr 24/15 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady...

Ogłoszenie o wyborze ofert

Zamość, dn.08.01.2005r. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2014 roku, opublikowane na stronie internetowej Gminy Zamość przez Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość,...

Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie Gminy...

W związku z przerwą świąteczną  w szkołach rozpoczynającą się 22 grudnia i trwającą do 31 grudnia 2014 r., w nawiązaniu do apelu Ministra Edukacji...
Skip to content