1.9 C
Zamość
28.01.2022 (piątek)

Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość

W dniu 13 czerwca Gmina Zamość złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie dokumenty aplikacyjne dotyczące zadania „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość”. Całkowita wartość...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość (projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Płoskie Gminy...

Stosownie do art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 nr 80 poz....

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych...

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych...

Informacja o ważniejszych decyzjach Referatu PGPI

W dniu 16.04.2012 r. wydano decyzję dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu, ul. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz,...

Informacja dotycząca zakresu opłaty planistycznej

Wójt Gminy Zamość zawiadamia, że przystępuje do realizacji ustawowego obowiązku naliczania i pobierania opłaty planistycznej na terenie miejscowości Gminy Zamość objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego...

Ważny komunikat dla rolników

W związku ze stratami w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania, Minister Rolnictwa podjął decyzję o pomocy dla rodzin rolniczych. Na podstawie informacji przekazanych z...

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich. Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty...

Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku

Od 15 stycznia 2012 roku w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii...

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe...
Skip to content