21.2 C
Zamość
20.05.2022 (piątek)

Zbadaj się, nie czekaj!

W przyszłym tygodniu bezpłatne badania mammograficzne będą mogły wykonać Mieszkanki Gminy Zamość. Mammobus będzie czekał na chętne Panie w Żdanowie i Sitańcu. Akcja skierowana jest...

Informacja o dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Zamość  informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 244/2013/D/OZ z dnia 25.06.2013 r. zawartej z Wojewódzkim...

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

W dniu 20.06.2013 r. odbył się  konkurs  w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola   w  Kalinowicach. W wyniku postępowania...

Jeszcze raz o odpadach komunalnych

15 lipca br. mija termin złożenia „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.  W obliczeniach deklaracji ujmujemy tylko osoby aktualnie zamieszkujące posesje. Z dniem...

Nowa szansa na kolektory słoneczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) oferuje dopłaty do budowy kolektorów słonecznych. Ich poziom to 45% kosztów brutto inwestycji. Oferta...

Dofinansowanie budowy podłączeń kanalizacyjnych

Gmina Zamość już po raz drugi przystępuje do budowy podłączeń kanalizacyjnych gospodarstw domowych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowościach: Mokre, Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek,...

Nie otrzymamy dofinansowania do budowy kolektorów słonecznych

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zamość. Informuję, że gminny projekt pod nazwą „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość” nie został wybrany przez Zarząd Województwa Lubelskiego do...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz....

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy...

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu ...

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz...
Skip to content