-2.1 C
Zamość
7.12.2021 (wtorek)

Dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze środo­wi­sko­wym Gmin­nego Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Zamościu

W ramach Gminnego Programu Aktywności Lokalnej, będącego narzędziem realizacji projektu systemowego "Moja szansa - EFS",  od miesiąca maja 2011 na terenie naszej gminy funkcjonują...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Zamość w 2011 roku. Kierownik Ośrodka Promocji, Turystyki...

Wyprawka szkolna 2011

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U....

Oświadczenie zamiast zaświadczeń

Dzięki wchodzącej w życie ustawie o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, ubiegając się o świadczenia rodzinne, będzie można przedstawić stosowne oświadczenie zamiast...

Kolektory słoneczne z dopłatami

Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych...

Informacja dotycząca spisu kontrolnego

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz....

Gmina Zamość dla powodzian z Gminy Wilków

W związku z  sytuacją powodziową,  samorząd Gminy Zamość podjął  inicjatywę wsparcia jednej z gmin dotkniętych żywiołem. Wybraliśmy Gminę  Wilków, położoną w województwie lubelskim. Teren...
Skip to content