11.3 C
Zamość
16.05.2022 (poniedziałek)

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na...

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 72. ust....

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Zamość

Na podstawie art. 4 i art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków...

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2012 r.,...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka...

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. 647 ze zmianami) zawiadamiam...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Płoskie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. 647 ze...

Dlaczego segregujemy odpady

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych...

Zbadaj się, nie czekaj!

W przyszłym tygodniu bezpłatne badania mammograficzne będą mogły wykonać Mieszkanki Gminy Zamość. Mammobus będzie czekał na chętne Panie w Żdanowie i Sitańcu. Akcja skierowana jest...

Informacja o dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Zamość  informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 244/2013/D/OZ z dnia 25.06.2013 r. zawartej z Wojewódzkim...
Skip to content