1.9 C
Zamość
17.01.2022 (poniedziałek)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W dniu 30 lipca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części...

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. 647) zawiadamiam o podjęciu...

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca...

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz...

Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość

W dniu 13 czerwca Gmina Zamość złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie dokumenty aplikacyjne dotyczące zadania „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość”. Całkowita wartość...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość (projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Płoskie Gminy...

Stosownie do art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 nr 80 poz....

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych...

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych...

Informacja o ważniejszych decyzjach Referatu PGPI

W dniu 16.04.2012 r. wydano decyzję dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu, ul. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz,...

Informacja dotycząca zakresu opłaty planistycznej

Wójt Gminy Zamość zawiadamia, że przystępuje do realizacji ustawowego obowiązku naliczania i pobierania opłaty planistycznej na terenie miejscowości Gminy Zamość objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego...

Ważny komunikat dla rolników

W związku ze stratami w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania, Minister Rolnictwa podjął decyzję o pomocy dla rodzin rolniczych. Na podstawie informacji przekazanych z...
Skip to content