20.4 C
Zamość
13.08.2022 (sobota)

Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Zamość w roku szkolnym 2016/2017 I. Podstawa prawna Ustawa z...

Pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego trwa od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. – należy...

Świadczenie rodzicielskie od stycznia 2016

1 000 zł. miesięcznie do ukończenia przez dziecko 52-go tygodnia życia, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które...

„Złotówka za złotówkę” od stycznia 2016

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem...

Otwarty konkurs ofert realizacji zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół Gminy Zamość działającego na podstawie Pełnomocnictwa Wójta Gminy Zamość Nr SAO.0052.25.2014 z dnia 27.10.2014 r. Na podstawie art. 4 i...

Rządowy program promujący czytelnictwo

Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań...

Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne,...

Powołując się na ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U....

Ogłoszenia Wójta Gminy Zamość

Wójt Gminy Zamość informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Informuję, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Zamość informuje że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania...
Skip to content