9 C
Zamość
27.05.2022 (piątek)

Informacja dla młodzieży oraz rodziców uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zamość, którzy zamierzają ubiegać...

Zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 2004 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256,  poz. 2572...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 15 września 2014 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o...

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015 Wykaz dokumentów, które należy złożyć na nowy okres zasiłkowy 2014/2015; Zaświadczenie...

Weteran na medal

Wywalczeniem dwu medali, zakończył swój udział w XXIV Mistrzostwach Polski Weteranów pan Stanisław Matwis ze Zwódnego. Zawody w tym roku odbywały się w dniach...

Nawożenie gleby stabilizowanym komunalnym osadem ściekowym

Oferta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu oferuje właścicielom gospodarstw rolnych, zlokalizowanych w promieniu do 35 kilometrów od Oczyszczalni Ścieków: 1. Bezpłatną dostawę ustabilizowaych...

Nieodpłatna pomoc ekspertów

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross informuje, że z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, od 9 czerwca wnioskodawcy i...

Zmiany w odbieraniu odpadów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zamość! We wrześniu br. nastąpi uruchomienie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (RZZO) – jedynego w powiecie zamojskim miejsca składowania odpadów...

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku...

Wykaz dokumentów, które ( odnośnie do sytuacji rodzinnej ) należy złożyć na nowy okres zasiłkowy 2014/2015: kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz małżonka, kserokopia aktów urodzenia...

Gmina ogłosiła przetargi

W dniu 05.06.2014 r. zostały wszczęte postępowania przetargowe w ramach zamówień publicznych, dotyczących wykonania przebudowy dróg gminnych. Nowe nawierzchnie asfaltowe jezdni zostaną wykonane w...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Zamość informuje, że realizacja zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 224/2014/D/OZ z dnia 04.06.2014 r. zawartej z Wojewódzkim...
Skip to content