13.6 C
Zamość
27.05.2022 (piątek)

Do ZUS można już złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.   Rodzinny...

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Informujemy, że od 1 lipca 2021 właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek głoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać...

Gmina Zamość poszukuje pracownika

Gmina Zamość poszukuje pracownika na stanowisko podinspektora ds. inwestycji. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 27 stycznia br. do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy w...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 17 stycznia 2022 r., w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

SAO.524.1.2022 Działając na podstawie art. 5, art 11, art.13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U....

Ogłoszenie wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony i promocji...

SAO.524.5.2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 14.01.2022r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na  podstawie ...

Dyplom od Ministerstwa Edukacji i Nauki dla SP w Płoskiem

Nasza szkoła otrzymała podziękowania od Ministerstwa Edukacji i Nauki za działania, które były wykonane w ramach akcji "Razem na święta". Były to m.in. takie...

Decyzja o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację w 2022 r. na realizację zadania „Dowożenie...

Zarządzenie Nr 2/2022 Kierownika Centrum Usług Wspólnych z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie decyzji o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację w 2022...

Zmiana dotycząca naboru wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”

W związku z ustawą z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U....
Skip to content