13.6 C
Zamość
27.05.2022 (piątek)

Informacja o możliwości wyrażenia opinii o projekcie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Zamość

Zgodnie z art. 5b ust. 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 z późn....

Komunikat dla rolników

Uwaga! Koniec problemów z wodą do picia!

Z dniem 24 września 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdza przydatność wody do spożycia w wodociągu Wólka Wieprzecka. Tym samym, odwołuje...

Inwentaryzacja stanu technicznego budynków

Urząd Gminy Zamość, informuje że w związku z pismem nr O/LU.Z-1-3.4204.57.3.2021.1.DL z dnia 07-05-2021 r., od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Płoskie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. 647 ze...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (Zawada)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Obręb: Zawada Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 315 2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki: 0,03...

Ewaluacja Projektu Systemowego „Moja Szansa – EFS”

W  tegorocznej edycji projektu systemowego „Moja szansa EFS” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu uczestnicy poza ukończeniem kursów mieli również możliwość wykorzystania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (obręb: Lipsko Kosobudy)

  Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 13/16 2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki: 0,48 ha 3. Opis nieruchomości Nieruchomość w kształcie prostokąta, dojazdu drogą...

Informacja nt. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu informuje, że w związku z zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu...
Skip to content