17.8 C
Zamość
9.08.2022 (wtorek)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zlecenia do...

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania Realizator Kwota w zł Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Zamość poprzez organizację współzawodnictwa wśród dzieci, młodzieży i...

Informacja w sprawie choroby pszczół

Wójt Gminy Zamość informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół...

Program „Opieka 75+” na rok 2022

Program „Opieka 75+” na terenie Gminy Zamość realizowany jest od 2020 roku Gmina Zamość otrzymała dotację w wysokości 198 643 zł na realizację Programu „Opieka...

III Edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.: „Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie”

Rozpoczyna się III Edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.: „Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie” pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego. Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć...

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje dotyczą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach...

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie, Żdanów 124, 22-400 Zamość Wójt Gminy Zamość ogłasza konkurs na stanowisko...

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Wólka Wieprzecka 57, 22-470 Zwierzyniec Wójt Gminy Zamość ogłasza konkurs na...

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokrem

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokre, Mokre 303, 22-400 Zamość Wójt Gminy Zamość ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 10 maja 2022 r., w sprawie zlecenia do realizacji...

Nazwa zadania Realizator Kwota w zł Przygotowanie, organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie” Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Roztocze” Wólka Wieprzecka...
Skip to content