9.9 C
Zamość
1.10.2022 (sobota)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (obręb: Wysokie)

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1 Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości lok. 152 , dz. 66 2 Powierzchnia nieruchomości (lokalu) pow. lokalu 75 m2 3. Opis nieruchomości Nieruchomość lokalowa o powierzchni 75 m2,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (obręb Mokre)

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nr ew. dz. 64/25 i 64/26 KW Nr ZA1Z/00113776/1 2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działek: 956 m2 3. Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana w...

Oferta na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu Ochrony zdrowia – Profilaktyka i rozwiązywanie...

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta “Wiarus” ul. Peowiaków 92 22-400 Zamość z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania...

Informacja dotycząca ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń...

Informacja dotycząca ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023: zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach w...

Rusza konkurs „Rolnik z Lubelskiego” 2022!

Rusza konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2022” Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt ma na celu: promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej (dobrych...

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 07.07. 2022 r. w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2022 roku. Nazwa zadania Realizator Kwota w...
Skip to content