11.3 C
Zamość
18.05.2022 (środa)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zlecenia do...

  Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania Realizator Kwota w zł 1.„Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie lekkoatletyki, kolarstwa, zapasów, łucznictwa, podnoszenia...

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2022

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 edycja 2022 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Szopinek)

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o...

Spotkania konsultacyjne projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Zamość do 2030 roku”

Wójt Gminy Zamość zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Gminy, instytucje społeczne oraz podmioty gospodarcze do udziału w spotkaniach konsultacyjnych projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Zamość...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (obręb: Wólka Wieprzecka)

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 360/3 ark. 1 2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki: 0,09 ha 3. Opis nieruchomości Klasy użytków R –...

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i...

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej (Białowola)

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 30 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej (Wieprzec Wychody)

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 30 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (obręb Szopinek)

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nr 87 KW Nr ZA1Z/00061401/2 2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki: 0,1000 ha 3. Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, w kształcie prostokąta, dojazd...
Skip to content