1.9 C
Zamość
17.01.2022 (poniedziałek)

Zasiłek pielęgnacyjny

Informacja dla mieszkańców Gminy Zamość. Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Jaka jest jego wysokość kwotowa? Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny? Dlaczego nie można pobierać jednocześnie zasiłku...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro...

Konkurs fotograficzny „Polska Smakuje”

Szczegóły

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz...

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZAMOŚĆ Na podstawie art. 11 pkt 10...

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz...

Wójt Gminy Zamość informuje, że do 31 stycznia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyborze oferty na świadczenie usług opieki wytchnieniowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 29.09.2020 r. o wyborze oferty na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2020” Medis24 Sp.z.o.o....
Skip to content