0.9 C
Zamość
19.01.2022 (środa)

Kurs chemizacyjny – zapisy na 2021 r.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie przyjmuje zapisy na rok 2021 na szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku na terenie Gminy Zamość w ramach...

Zamawiający: Ośrodek Promocji,Turystyki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel. 84 627 00 83 I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia...

Rolnicze wykorzystywanie ścieków – czy degradacja środowiska

Czy dozwolone jest nawożenie użytków rolnych nieczystościami ciekłymi zgromadzonymi w przydomowym zbiorniku na nieczystości ciekłe zwanym również szambem? W związku z pojawiającymi się sygnałami o...

Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa SARS-Cov-2, zaplanowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych na...

Szkodliwe skutki spalania odpadów w paleniskach domowych!

Rodzaj spalanych odpadów i emisja niebezpiecznych substancji W okresie sezonu grzewczego, niestety, corocznie wpływają do Urzędu Gminy Zamość zawiadomienia z informacją o uciążliwościach wynikających ze...

Spotkanie informacyjne online z mieszkańcami Gminy Zamość dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Zamość zaprasza Mieszkańców na drugie spotkanie informacyjne w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”. Spotkanie odbędzie się w dniu 28.12.2021 r. (wtorek) o godz. 16.00...

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania Studium wykonalności dla projektu w zakresie dostawy...

Zapytanie ofertowe 2/2016 | RRG.7011.9.2015 | Zamość, 01.03.2016 r. Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami dla projektu w...

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrona i promocja zdrowia

Działając na podstawie art. 5, art 11, art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz....

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz...

Wójt Gminy Zamość informuje, że do 31 stycznia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników...
Skip to content