0.9 C
Zamość
19.01.2022 (środa)

Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne

W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa SARS-Cov-2, zaplanowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych na...

Dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze środo­wi­sko­wym Gmin­nego Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Zamościu

W ramach Gminnego Programu Aktywności Lokalnej, będącego narzędziem realizacji projektu systemowego "Moja szansa - EFS",  od miesiąca maja 2011 na terenie naszej gminy funkcjonują...

Informacje o wpływie przedsięwzięć na środowisko

Informacje na temat ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, dotyczące również przedsięwzięć z terenu gminy Zamość można uzyskać w bazie danych Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Baza...

Regulamin przyznawania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zarządzenie Nr 164/16 Wójta Gminy Zamość z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości...

Nabór Ankiet na kolektory słoneczne w Gminie Zamość (edycja 2019)

Wójt Gminy Zamość ogłasza nabór Ankiet potencjalnego uczestnika projektu z zakresu OZE na terenie Gminy Zamość KOLEKTORY SŁONECZNE. Ankiety należy składać od dnia 03.06.2019 r....

Jednorazowe świadczenie ,,4000” zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu uprzejmie informuje, że z dniem 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o...

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania Studium wykonalności dla projektu w zakresie dostawy...

Zapytanie ofertowe 2/2016 | RRG.7011.9.2015 | Zamość, 01.03.2016 r. Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami dla projektu w...

Informacje o wpływie przedsięwzięć na środowisko

Informacje na temat ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, dotyczące również przedsięwzięć z terenu gminy Zamość można uzyskać w bazie danych Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Baza...

Świadczenia rodzinne

Komunikat w sprawie zmian przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z dniem 1 stycznia 2012 r....

Uwaga! Koniec problemów z wodą do picia!

Z dniem 24 września 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdza przydatność wody do spożycia w wodociągu Wólka Wieprzecka. Tym samym, odwołuje...
Skip to content