0.9 C
Zamość
19.01.2022 (środa)

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz...

Wójt Gminy Zamość informuje, że do 31 stycznia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników...

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrona i promocja zdrowia

Działając na podstawie art. 5, art 11, art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz....

Spotkanie informacyjne online z mieszkańcami Gminy Zamość dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Zamość zaprasza Mieszkańców na drugie spotkanie informacyjne w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”. Spotkanie odbędzie się w dniu 28.12.2021 r. (wtorek) o godz. 16.00...

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów-Zamość

W związku z otrzymanym pismem od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, znak: O/LU.I-1.4111.21.79.2021.KJ.1 z dnia 15 grudnia 2021 r. informujemy,...

Informacja o możliwości wyrażenia opinii o projekcie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Zamość

Zgodnie z art. 5b ust. 10, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 z późn....

Otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania...

Ogłoszenie Kierownika Centrum Usług Wspólnych działającego na podstawie Pełnomocnictwa Wójta Gminy Zamość Nr SAO.0052.17.2018 z dnia 02.11.2018 r. Na podstawie art. 4 oraz 11 i...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 11 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym o nr ew. 303 położonej w...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Obręb: Zawada Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1 Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nr 303 KW nr ZA1Z/00062108/5 2 Powierzchnia nieruchomości 0,0200 ha 3. Opis nieruchomości Kształt nieruchomości – prostokąt, teren...
Skip to content