-2.1 C
Zamość
7.12.2021 (wtorek)

WOTgames – rodzinny piknik sportowy w Grabowcu

26 września br., w niedzielę w Grabowcu (powiat zamojski) odbędzie się rodzinny piknik sportowy "WOTGames" zorganizowany z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Kliknij w...

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 28 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o...

Wójt Gminy Zamość odwołuje trzeci przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Zamość odwołuje wyznaczony na dzień 19 października 2021 r. na godzinę 9:30 trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Obręb Mokre

  Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Działki Nr 64/27, 64/28 i 64/29, objęte Księga wieczystą Nr ZA1Z/00113776/1 2. Powierzchnia nieruchomości Łączna powierzchnia 0,1099 ha 3. Opis nieruchomości Nieruchomości gruntowe...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Obręb: Wysokie

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości 93/5. 2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki: 0,0146 ha 3. Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, w kształcie prostokąta, dojazd drogą asfaltową,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w m. Sitaniec...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w m. Sitaniec Wolica

Ogłoszenie dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia wody – Szczebrzeszyn

Wójt Gminy Zamość informuje, że zgodnie z pismem z dnia 15.09.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdza przydatność wody do spożycia z...

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedania

Wójt Gminy Zamość informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92, jak również na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wysokie oraz na...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany położonych w miejscowości Mokre

Wójt Gminy Zamość informuje że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92, w dniu 14 września 2021 r. został wywieszony na...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 19 październik 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro...
Skip to content