12.6 C
Zamość
22.05.2022 (niedziela)

Złote Gody

Wójt Gminy Zamość serdecznie zawiadamia o planowanej uroczystości jubileuszowej z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, która odbędzie się w miesiącach jesiennych 2018 roku....

Rządowy program promujący czytelnictwo

Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań...

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokrem

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokre, Mokre 303, 22-400 Zamość Wójt Gminy Zamość ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w...

Wyprawka szkolna 2011

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U....

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na podziale (na dwie nieruchomości) działki oznaczonej...

ZAPYTANIE OFERTOWE PiOŚ.6840.3.2020 Nazwa zamówienia: „Wykonanie usługi geodezyjnej – podział” 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Zamość Adres: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość telefon: (84) 639 29 59, 638 47 48 fax:...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz....

Zmiana dnia dyżuru Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego

Dyżur w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Zamość od m-ca czerwca 2017 będzie prowadzony we czwartki w godz 15.30-17.30,...

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą od 01 września 2016 r....

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Zamość informuje, że realizacja zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 224/2014/D/OZ z dnia 04.06.2014 r. zawartej z Wojewódzkim...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łapiguz

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. Poz. 778 z późn....
Skip to content