9.5 C
Zamość
4.10.2022 (wtorek)

Fundusz alimentacyjny 2020/2021

Podstawowe informacje dotyczące wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu...

Informacja dla ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Zamościu informuje osoby ubezpieczone w KRUS, który doznały urazu podczas pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej, które...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku na terenie Gminy Zamość w ramach...

Zamawiający: Ośrodek Promocji,Turystyki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel. 84 627 00 83 I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia...

Konsultacje społeczne projektów (termomodernizacja budynków)

Konsultacje społeczne projektów pod nazwą: 1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – ZS Wysokie, ZS Sitaniec” 2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w...

Wyniki losowania kolejności doboru nieruchomości do projektu OZE – kolektory słoneczne

Poniżej prezentujemy wyniki losowania kolejności doboru nieruchomości do projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii – kolektory słoneczne (edycja 2019). Obecnie, zgodnie z ustaloną numeracją po...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym o nr ew. 303 położonej w...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Obręb: Zawada Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1 Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nr 303 KW nr ZA1Z/00062108/5 2 Powierzchnia nieruchomości 0,0200 ha 3. Opis nieruchomości Kształt nieruchomości – prostokąt, teren...

Serwis dla przedsiębiorcy

BIZNES.GOV.PL to źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla osób prowadzących i planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dowiesz się tutaj, jak założyć i...

Informacja o dofinansowaniu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Gmina Zamość informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 95/2020/D/OZ z dnia 16.07.2020 r. zawartej z...

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację...

SAO.524.2 .2021 Działając na podstawie art. 5, art 11, art.13  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(. Dz....

Ogłoszenie o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla Klubu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego Lublin, ul. Głęboka...
Skip to content