-2.1 C
Zamość
7.12.2021 (wtorek)

Pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego trwa od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. – należy...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr ew. 431/1 położonej w obrębie geodezyjnym Bialowola

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Obręb: Białowola Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1 Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nr 431/1 KW nr ZA1Z/00064786/5 2 Powierzchnia nieruchomości 0,2500 ha 3. Opis nieruchomości Kształt nieruchomości – prostokąt, teren...

Inwentaryzacja Wyrobów Zawierających Azbest

Wyroby zawierające azbest na terenie gminy Zamość występują w postaci płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie zwanych powszechnie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym o nr ew. 303 położonej w...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Obręb: Zawada Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1 Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nr 303 KW nr ZA1Z/00062108/5 2 Powierzchnia nieruchomości 0,0200 ha 3. Opis nieruchomości Kształt nieruchomości – prostokąt, teren...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sitaniec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 ze zmianami) oraz...

Rolnicze wykorzystywanie ścieków – czy degradacja środowiska

Czy dozwolone jest nawożenie użytków rolnych nieczystościami ciekłymi zgromadzonymi w przydomowym zbiorniku na nieczystości ciekłe zwanym również szambem? W związku z pojawiającymi się sygnałami o...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i...

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199 z...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku na terenie Gminy Zamość w ramach zadania  „Promocja...

Zamawiający:  Ośrodek Promocji ,Turystyki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel. 84 627 00 83 Część A I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie...

Uwaga! Koniec problemów z wodą do picia!

Z dniem 15 października 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdza przydatność wody do spożycia w wodociągu Płoskie, Gmina Zamość. Tym samym, odwołuje...
Skip to content