12.6 C
Zamość
22.05.2022 (niedziela)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 10 maja 2022 r., w sprawie zlecenia do realizacji...

Nazwa zadania Realizator Kwota w zł Przygotowanie, organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie” Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Roztocze” Wólka Wieprzecka...

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Wólka Wieprzecka 57, 22-470 Zwierzyniec Wójt Gminy Zamość ogłasza konkurs na...

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie, Żdanów 124, 22-400 Zamość Wójt Gminy Zamość ogłasza konkurs na stanowisko...

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokrem

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokre, Mokre 303, 22-400 Zamość Wójt Gminy Zamość ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w...

Szkolenie „Efektywne Zarządzanie Wolontariatem. Organizowanie i korzystanie z działań woluntarystycznych”

Informujemy, że Stowarzyszenie Euroregion Roztocze organizuje szkolenie „Efektywne Zarządzanie Wolontariatem. Organizowanie i korzystanie z działań woluntarystycznych”. Szkolenie odbędzie się 11 maja br., o godz....

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz....

Program „Opieka 75+” na rok 2022

Program „Opieka 75+” na terenie Gminy Zamość realizowany jest od 2020 roku Gmina Zamość otrzymała dotację w wysokości 198 643 zł na realizację Programu „Opieka...
Skip to content