9.5 C
Zamość
4.10.2022 (wtorek)

Znaczenie pszczół dla środowiska naturalnego i człowieka

Przenosząc pyłek z kwiatów, umożliwiają zachowanie bioróżnorodności i kontrolę erozji gleb. W przypadku upraw sadowniczych, zapylanie roślin zwiększa plony nawet o 80%. Większość owoców...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę (Sitaniec Błonie)

Wójt Gminy Zamość informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92, jak również na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sitaniec Błonie oraz...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Mokre)

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 20 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o...

Ogłoszenie o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla Klubu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego Lublin, ul. Głęboka...

Wymień źródło ciepła i zyskaj dofinansowanie od PGNiG Obrót Detaliczny!

PGNiG Obrót Detaliczny uruchomiło program dofinansowań do wymiany źródeł ciepła, wykorzystujących paliwa stałe, na bardziej ekologiczne i ekonomiczne urządzenia zasilane gazem ziemnym lub energią...

Lubelski e-bazarek

Wsparcie i umożliwienie rolnikom z Naszego województwa ogłoszenia i rozreklamowania sprzedaży własnych produktów. www.lubelskiebazarek.pl

Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego...

Wójt Gminy Zamość na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z...

Bezpłatne badania w ramach programu „Profilaktyka 40+”

Zachęcamy do skorzystania z badań w ramach programu „Profilaktyka 40+”. Badania są bezpłatne dla pacjentów którzy mają 40 lat i więcej, realizowane ze środków...

Jesienna akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie

Informuję, że w dniach od 12 do 14 września 2022 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko...
Skip to content