Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i...

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrona i promocja zdrowia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ z dnia 17 stycznia 2020r. Działając na podstawie art. 5, art 11, art.13 pkt Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....

Konkurs na dotowanie piłki nożnej dziewcząt w 2020 r.

Kliknij tu i otwórz plik z treścią ogłoszenia o konkursie - dotowanie piłki nożnej dziewcząt 2020

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku

Rolnicy, jeżeli chcecie odzyskać część środków pieniężnych wydatkowanych na zakup oleju napędowego na cele produkcji rolnej to w terminie od 3 lutego 2020 r....

UWAGA! Zmiana numerów rachunków bankowych

Od dnia 01.01.2020 r. ulegają zmianie konta bankowe obsługujące budżet Gminy Zamość: - PKO BP Nr 90 1020 3147 0000 8302 0143 9900 – rachunek...

Złote Gody – ogłoszenie

Wójt Gminy Zamość serdecznie zawiadamia o planowanej uroczystości jubileuszowej z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, która odbędzie się w miesiącach jesiennych 2020 roku....
Skip to content