4 C
Zamość
9.12.2018 (niedziela)

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Zamość informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 został wywieszony w dniu 27 listopada 2018 r., na...

Szacowanie usługi audytu w ramach projektu RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

W związku z realizacją projektu pn. "RoweLove Roztocze – razem pomimo granic" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, Gmina...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości...

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j: Dz. U. Z 2018 r....

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. “Budowa sieci wodociągowej...

Rozstrzygnięcie Zapytanie ofertowe Załączniki część 1 Załączniki część 2 Załączniki część 3 Załączniki część 4

Spotkania szkoleniowe w ramach programu “Czyste Powietrze”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił harmonogram spotkań w gminach województwa lubelskiego w ramach rządowego programu Czyste Powietrze...

Uwaga! Groźny kornik atakuje lasy

Dyrekcja Lasów Państwowych informuje, że nasze lasy atakuje groźny szkodnik - kornik ostrozębny. Jedynym sposobem walki z kornikiem jest usunięcie (wycinka) drzew przez niego zasiedlonych,...

Informacje o sposobach głosowania

UCHWAŁA PKW w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu UCHWAŁA PKW w sprawie sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom...