20.9 C
Zamość
31.07.2021 (sobota)

Stop boreliozie

Świadczenie 300+

Będziesz starał się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że: 1) Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem: • Platformy Usług Elektronicznych...

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta “WIARUS” ul. Peowiaków 66...

SAO.525.3.2021 Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta “WIARUS” ul. Peowiaków 66 22-400 Zamość z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania...

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta “WIARUS” ul. Peowiaków 66 ...

SAO.525.4.2021 Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta “WIARUS” ul. Peowiaków 66  22-400 Zamość  z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania...

Informacja dotycząca ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/ 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych...

Informacja dotycząca ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z...

Otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na...

SAO.524.3.2021 Działając na podstawie art. 5, art 11, art.13  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(. Dz. U....

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację...

SAO.524.2 .2021 Działając na podstawie art. 5, art 11, art.13  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(. Dz....

Utrudnienia w ruchu drogowym – wyścig kolarski

Klub Sportowy „Agros” informuje, że w dniach 28-29.07.2021 r. organizuje na terenie Gminy Zamość Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie szosowym. W dniu 28.07.2021 r. w...

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ew. 105 położonej w...

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro...
Skip to content