ASF: Pomoc finansowa dla producentów świń

Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w...

Na upały nie ma rady? Są!!!

OTO NAJWAŻNIEJSZE: PIJ DUŻO WODY – podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów – z czego...

Ogłoszenie wójta o złożonej ofercie w trybie art.19a

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Roztocze” Wólka Wieprzecka 49 22-470 Zwierzyniec z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego...

Informacja o dofinansowaniu zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Gmina Zamość informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 95/2020/D/OZ z dnia 16.07.2020 r. zawartej z...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro...

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro...

Zwrot podatku akcyzowego – II termin składania wniosków w 2020 roku

W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Zamość, w przypadku posiadania użytków...

Raport z działań informacyjnych – budowa drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie przekazała przygotowany przez firmę Mosty Katowice Sp. z o.o. „Raport z działań informacyjnych” wykonany w...

Wybór geodety w obrębie geodezyjnym Zwódne

Wójt Gminy Zamość informuje, że przeprowadzony będzie wybór geodety uprawnionego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką nr 120/1 a działką nr 120/2 położonymi w miejscowości...

Wybór geodety w obrębie geodezyjnym Sitaniec Wolica

Wójt Gminy Zamość informuje, że przeprowadzony będzie wybór geodety uprawnionego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką nr 635 a działkami nr 632/1 i nr 632/2...
Skip to content