21.6 C
Zamość, PL
17.08.2018 (piątek)
      
      

Ogłoszenie

Zgłaszanie awarii kolektorów słonecznych

Informujemy, że awarie kolektorów słonecznych oraz problemy techniczne związane z zamontowaną instalacją należy kierować do Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość pod numerem telefonu: -...

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego trwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. – należy...

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZAMOŚĆ Na podstawie art. 11 pkt 10...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siedliska

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 4 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro...