Odwołanie przetargu wyznaczonego na dzień 10 lutego 2021 r. na oddanie w dzierżawę nieruchomości...

Wójt Gminy Zamość odwołuje wyznaczony na dzień 10 lutego 2021 r. na godzinę 9:00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 19.01.2021 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 19.01.2021 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na...

Zapytanie ofertowe w sprawie dokonania usługi geodezyjnej polegającej na podziale działek nr138/1 i 138/6...

ZAPYTANIE OFERTOWE PiOŚ.6822.25.2020 Nazwa zamówienia: „Wykonanie usługi geodezyjnej – podział”   1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Zamość Adres: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość telefon: (84) 639 29 59, 638 47 48 fax: (84)...

LHS: likwidacja przejazdu w Szopinku

PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu informuje, że z dniem 15 stycznia 2021 r. wdraża 30-dniową procedurę likwidacji następującego przejazdu kolejowo-drogowego: - km 52,057...

Ważne! „500 plus” 2021-2022 r.

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego „500 plus” na okres zasiłkowy 2021/2022. Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie...

Kurs chemizacyjny – zapisy na 2021 r.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie przyjmuje zapisy na rok 2021 na szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy...

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w...

SAO.8030.2.2021 OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ Z DNIA 15.01.2021 Na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego nr ZK-III.68.16.2021 z dnia 12.01.2021r. Samorząd Gminy Zamość będzie realizował zadanie pod nazwą "Transport...

Ministerialny konkurs dla partnerów KSOW – do 22.01.2021 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji do realizacji w 2021 r....

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie zlecenia do realizacji...

SAO 524.10.2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 11 stycznia 2021r w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 13.01.2021r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia , na...
Skip to content