Prace nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030

Prace nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030, która wskaże kierunki i priorytety rozwojowe na kolejnych 10 lat wchodzą w decydującą fazę. Kontynuując...

Ogłoszenie o planowanych terminach chemicznego niszczenia roślinności na linii szerokotorowej Nr 65 – Most...

Planowane terminy niszczenia chemicznego roślinności na linii szerokotorowej

Praca przy zbiorze truskawek na terenie Gminy Załuski

Zapewniamy dobre warunki zakwaterowania oraz atrakcyjne warunki finansowe. Prognozowany początek zbiorów: 15-20.05.2020 r. Sezon zbiorczy od 30.06.2020 r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Załuski,...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Obręb: Lipsko Polesie Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości 1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 242/2, ark. 2. 2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki 3,88 ha 3. Opis nieruchomości Nieruchomość w...

Zmieniony harmonogram dostarczania maseczek ochronnych Mieszkańcom Gminy Zamość

Przyczyny techniczne związane z szyciem maseczek są powodem zmiany harmonogramu dostarczania ich Mieszkańcom Gminy. Akacja obejmuje szycie i dostarczenie Mieszkańcom 14 000 maseczek, do około 7 000...

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
Skip to content