Dzień Kobiet w Gminie Zamość

Aleksander Dumas napisał, że „Kobieta jest często natchnieniem do rzeczy wielkich”. Jedną z tych wielkich rzeczy było właśnie zorganizowanie i przygotowanie uroczystych obchodów Dnia...

Konieczny komentarz do artykułu „Szkoły Niepotrzebne” Tygodnika Zamojskiego

Na łamach Tygodnika Zamojskiego nr 7 (1627) z dnia 16 lutego 2011 r., na stronie 9 ukazał się artykuł pt. „Szkoły niepotrzebne”, dotyczący zamykania...

Noworoczne spotkanie Gminy Zamość

W niedzielę 9 stycznia 2011 r. odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe Gminy Zamość połączone z otwarciem i poświęceniem sali gimnastycznej usytuowanej przy obiektach szkolnych...

Ferie z Gminą Zamość

Trzy dni w krainie zabawy – pod takim hasłem zorganizowane zostały tegoroczne ferie z Gminą Zamość. Ponad 1000 najmłodszych mieszkańców naszej gminy skorzystało z oferty przygotowanej...

Patrzcie Bracia…

Tą pieśnią bożonarodzeniową zachęcali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem z Gminy Zamość do wspólnego kolędowania podczas XIII Gminnego Konkursu Kolęd Różnych Narodów. Odbywa się...

Konferencja w ramach projektu e-Gmina

W dniu 21.02.2011 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyła się konferencja informacyjno - promocyjna kończąca realizację projektu „e-Gmina – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Gminy...

Budżet na 2011 rok

28 stycznia br. Rada Gminy Zamość podjęła uchwałę budżetową na 2011 rok. W szóstą kadencję samorządów Gmina Zamość wchodzi z budżetem o części dochodowej...

Odnowa i rozwój wsi

Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość w dniu 12 stycznia 2011 roku wziął udział w uroczystym wręczeniu umów zawartych w ramach działania „Odnowa i rozwój...

68. Rocznica Wysiedleń Płoskiego

Wspomnienia tragicznych losów mieszkańców Płoskiego przedstawiła Krystyna Kasprzak - ich świadek. Podczas Mszy Świętej wspólnie modlono się za ofiary hitlerowskiego okupanta. Uroczystość patriotyczno – religijna...

Bajkowe mikołajki

6 grudnia br. w Skaraszowie odbyło się podsumowanie projektu „Wspólnota teatru”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Leśne Sioło”, podczas którego uczniowie ze Szkoły...
Skip to content