12.6 C
Zamość
22.05.2022 (niedziela)
Strona główna Z działu: Warto wiedzieć

Z działu: Warto wiedzieć

Informacja w sprawie choroby pszczół

Wójt Gminy Zamość informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół...

Dopłaty do nawozów 2022

POMOC SKIEROWANA JEST DO PRODUCENTA ROLNEGO: któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji...

Zwrot podatku akcyzowego – I termin 2022 roku

Wójt Gminy Zamość informuje, że w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego...

Stawki podatków obowiązujące na terenie Gminy Zamość w 2022 roku

Rada Gminy Zamość w dniu 28 października 2021 roku podjęła następujące  uchwały podatkowe: 1) Nr XXXVII/327/21  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na...

Zgłaszanie awarii kolektorów słonecznych

Informujemy, że wszelkie sprawy związane z awariami kolektorów słonecznych oraz problemami technicznymi, zamontowanych instalacji w ramach projektów unijnych realizowanych przez Gminę Zamość, należy zgłaszać...

Nowy obowiązek dla stowarzyszeń zarejestrowanych w rejestrze KRS (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w...

Utrzymanie i funkcjonowanie gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej

Informujemy, że jednostką odpowiedzialną za utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej jest Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. Zgłoszenia awarii, uwagi i wnioski dotyczące...

Uwagi i wnioski dotyczące zimowego utrzymania dróg

Informujemy, że jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów gminnych jest Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. Uwagi i wnioski dotyczące zimowego...

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Zamość uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”...

Zasiłek pielęgnacyjny

Informacja dla mieszkańców Gminy Zamość. Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Jaka jest jego wysokość kwotowa? Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny? Dlaczego nie można pobierać jednocześnie zasiłku...
Skip to content