20.5 C
Zamość
23.06.2022 (czwartek)

Informacja w sprawie choroby pszczół

Wójt Gminy Zamość informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół...

Dopłaty do nawozów 2022

POMOC SKIEROWANA JEST DO PRODUCENTA ROLNEGO: któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji...

Zmiana stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

Podczas XXXIX Sesji w  dnia 30 grudnia 2021 r. Rada Gminy Zamość przyjęła przedłożone przez Wójta projekty uchwał regulujące funkcjonowanie odbioru odpadów komunalnych z...

Zwrot podatku akcyzowego – I termin 2022 roku

Wójt Gminy Zamość informuje, że w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego...

Stawki podatków obowiązujące na terenie Gminy Zamość w 2022 roku

Rada Gminy Zamość w dniu 28 października 2021 roku podjęła następujące  uchwały podatkowe: 1) Nr XXXVII/327/21  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na...

Zgłaszanie awarii kolektorów słonecznych

Informujemy, że wszelkie sprawy związane z awariami kolektorów słonecznych oraz problemami technicznymi, zamontowanych instalacji w ramach projektów unijnych realizowanych przez Gminę Zamość, należy zgłaszać...

Nowy obowiązek dla stowarzyszeń zarejestrowanych w rejestrze KRS (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w...

Utrzymanie i funkcjonowanie gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej

Informujemy, że jednostką odpowiedzialną za utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej jest Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. Zgłoszenia awarii, uwagi i wnioski dotyczące...

Uwagi i wnioski dotyczące zimowego utrzymania dróg

Informujemy, że jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów gminnych jest Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. Uwagi i wnioski dotyczące zimowego...

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Zamość uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”...
Skip to content