16.6 C
Zamość
3.07.2022 (niedziela)

Pożegnanie wakacji z gryfem

W dniu 29 sierpnia br. na terenie Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna „ Pożegnanie Wakacji z Gryfem”. Impreza była podsumowaniem...

Noworoczne spotkanie w Płoskiem

W dniu 16 stycznia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Płoskiem odbyło się „Noworoczne Spotkanie z Jasełkami i Kolędą”. Spotkanie otworzył oraz poprowadził Krzysztof...

Gminna Gala Sportu

W dniu 17 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem odbyła się Gminna Gala Sportu, podczas której wręczono nagrody za osiągnięte...

Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 54 485,31 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 26 357,00 zł Reali­za­cja: październik 2013 r....

Dzień Nauczyciela 2017

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 20 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem, gdzie gości podjął prowadzący uroczystość,...

FOLKOPOLKA 2019 – folklor i tradycja w najlepszym wydaniu

Skaraszów - Gmina Zamość Organizator: Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+  W niedzielę 28 lipca w Skaraszowie odbyła się już po raz...

Festyn po raz pierwszy

W niedzielę, 18 września br., społeczność Chyżej zorganizowała i przeprowadziła festyn rodzinny połączony z obchodami jubileuszu 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Chyżej. Festyn otworzyli: Barbara...

Air Show Gmina Zamość 2016

Największa tegoroczna impreza plenerowa w regionie w tym roku, czyli pokazy lotnicze „Air Show Gmina Zamość 2016”, odbyła się w sobotę, 16 lipca 2016...

Spotkanie Kolędowe Sołectw Sitaniec Wolica i Wysokie – Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość...

Uroczyste otwarcie siedziby nowej gminnej instytucji kultury odbyło się w dniu 31 stycznia 2016 r. i zostało połączone ze spotkaniem kolędowym sołectw Sitaniec Wolica...

Podsumowanie działalności Klubu HDK Gminy Zamość

W dniu 24 listopada br. w świetlicy w Mokrem Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość zorganizował spotkanie z okazji obchodów Dni...
Skip to content