11.3 C
Zamość
16.05.2022 (poniedziałek)

Dzień Edukacji Narodowej

19 października br. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu, w którym uczestniczyły władze...

Dzień Nauczyciela 2017

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 20 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem, gdzie gości podjął prowadzący uroczystość,...

Życzenia i nagrody dla Nauczycieli gminnych szkół

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej grono kilkudziesięciu nauczycieli z gminnych szkół spotkało się w świetlicy Urzędu Gminy Zamość. Dnia 18 października 2019 r. Wójt,...

Moje pytanie będzie dotyczyło przekształcenie szkoły w Lipsku na stowarzyszenie…

Panie Wójcie, moje pytanie będzie dotyczyło przekształcenie szkoły w Lipsku na stowarzyszenie. Mianowicie, pół roku temu na zebraniu w Lipsku zapewniał Pan, że szkoły...

Z radiem i kompasem

Aktywny udział w życiu każdej społeczności lokalnej rozwija naszą osobowość i pozwala spojrzeć na problemy z szerszej perspektywy niż swoje własne. Udział w życiu...

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Białowoli już uczniami

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Białowoli są już pełnoprawnymi uczniami. 15 listopada br. odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze...

Magiczny czas świąt w Lipsku

Dnia 20 grudnia 2013 roku w świątecznej atmosferze odbyło się spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Lipsku. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły p. Monika Gajak serdecznie...

Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 54 485,31 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 26 357,00 zł Reali­za­cja: październik 2013 r....

Wernisaż prac plastycznych młodych artystów z SP w Pniówku w „Okrąglaku”

Prowadzone w Szkole Podstawowej w Pniówku, przez panią dyrektor Alinę Korneluk, koło plastyczne od lat umożliwia rozwijanie artystycznych talentów nie tylko uczniom, ale od...

XIII Międzyszkolny Dzień Języków Obcych w Szkole w Pniówku

3 kwietnia 2019r. miały miejsce zmagania językowe młodzieży ze szkół podstawowych należących do Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w ramach obchodów XIII Międzyszkolnego Dnia...
Skip to content