18.3 C
Zamość
23.06.2022 (czwartek)

Liderzy lokalnych społeczności

W dniu 05.12.2014 r. w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Liderzy Lokalnych Społeczności” i wręczenie nagród....

Projekt „Zagraj z nami”

Gmina Zamość w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ realizuje nową inicjatywę pn. „Zagraj z nami ”. We wrześniu...

Aktywizacja i edukacja społeczności lokalnych Gminy Zamość

Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ rozpoczęło realizację warsztatów w ramach realizacji projektu „Aktywizacja i edukacja społeczności lokalnych Gminy Zamość”. Priorytet...

Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 54 485,31 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 26 357,00 zł Reali­za­cja: październik 2013 r....

Dotacja z FIO

Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymało dotację na realizację zadania publicznego w ramach...

Nabyli nowe umiejętności

26 listopada 2012 r. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem (obiekt świetlicy wiejskiej), odbyło się otwarcie wystawy prac wykonanych przez uczestników „Warsztatów twórczości regionalnej”,...

Dzień Susła w Gminie Zamość

Ostatnia niedziela lipca to dzień, w którym w Gminie Zamość odbywa się rodzinny festyn ekologiczny Dzień Susła. Podobnie i w tym roku, na boisku...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W dniu 30 lipca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w...

Rodzina Bezpieczna Finansowo

Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ zrealizowało swój pierwszy projekt na który uzyskało wsparcie finansowe. Projekt dotyczył programu edukacji finansowej...
Skip to content