13.6 C
Zamość
27.05.2022 (piątek)

Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 54 485,31 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 26 357,00 zł Reali­za­cja: październik 2013 r....

FOLKOPOLKA 2019 – folklor i tradycja w najlepszym wydaniu

Skaraszów - Gmina Zamość Organizator: Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+  W niedzielę 28 lipca w Skaraszowie odbyła się już po raz...

Air Show Gmina Zamość 2016

Największa tegoroczna impreza plenerowa w regionie w tym roku, czyli pokazy lotnicze „Air Show Gmina Zamość 2016”, odbyła się w sobotę, 16 lipca 2016...

Spotkanie Kolędowe Sołectw Sitaniec Wolica i Wysokie – Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość...

Uroczyste otwarcie siedziby nowej gminnej instytucji kultury odbyło się w dniu 31 stycznia 2016 r. i zostało połączone ze spotkaniem kolędowym sołectw Sitaniec Wolica...

Podsumowanie działalności Klubu HDK Gminy Zamość

W dniu 24 listopada br. w świetlicy w Mokrem Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość zorganizował spotkanie z okazji obchodów Dni...

Kolędy w Lipsku

Aż sześć zespołów śpiewaczych z terenu Gminy Zamość wzięło udział w niedzielnej „Mszy Świętej z Kolędami” w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku....

Kobiety z Gminy Zamość szyją maseczki dla szpitala

W związku z brakiem maseczek ochronnych w zamojskich szpitalach, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ z Gminy Zamość zorganizowało akcję...

Za krew

Ustanowione przez PCK Dni Honorowego Krwiodawstwa przypadają w Polsce w dniach 22-26 listopada. W ramach tego święta Oddział Rejonowy PCK w Zamościu zaprosił gości...

W świątecznym nastroju w Hubalach

10 stycznia 2016 r. społeczność sołectwa Hubale po raz kolejny zorganizowała spotkanie opłatkowe w miejscowej świetlicy wiejskiej. To już wieloletnia tradycja tej miejscowości. Mieszkańców...

Wiosenna Zumba w Żdanowie

„Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, idź na zumbę, wyskacz się” pod takim hasłem wystartowało spotkanie taneczne „Wiosenna Zumba”, które odbyło się 24 kwietnia...
Skip to content