Bitwa sołectw “Do ostatniej kropli krwi”

1266

Wygrywa sołectwo, którego mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi.

Konkurs trwa od 1 sierpnia 2017 r. do 18 listopada 2018 r.

Należy oddać krew w trakcie kolejnych gminnych Akcji:
11 luty 2018 roku w Wysokiem (budynek GOK Gminy Zamość, Wysokie 154)
13 maj 2018 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Żdanowie
12 sierpnia 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Mokrem
18 listopada 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie

Przez cały okres konkursu krew można także oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10

DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY ZESPOŁOWE I INDYWIDUALNE
UFUNDOWANE PRZEZ WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ !!!

Zapraszamy nowych klubowiczów !
Członkowie Zarządu Klubu prowadzą dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godzinach od 15:30 do 17:30 – pokój nr 6 w Urzędzie Gminy Zamość.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 503-101-199 lub 502-102-448

Celem konkursu jest promocja honorowego krwiodawstwa i zachęcanie do oddawania krwi zwłaszcza w okresie letnim!

Organizatorzy konkursu: Samorząd Gminy Zamość, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Zarząd Gminny Związku OSP RP w Zamościu


Regulamin konkursu

 1. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Gminy Zamość i Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. W konkursie mogą brać udział Mieszkańcy Gminy Zamość.
 4. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2017 roku do 18 listopada 2018 roku.
 5. Udział w konkursie polega na oddawaniu krwi w trakcie pięciu gminnych akcji: 13 sierpnia 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Mokrem, 11 lutego 2018 roku w Wysokiem (budynek GOK Gminy Zamość, Wysokie 154), 13 maja 2018 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Żdanowie, 12 sierpnia 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Mokrem, 18 listopada 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie. Przez cały okres konkursu krew można także oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.
 6. W konkursie wygrywa sołectwo, którego Mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi w przeliczeniu na jednego Mieszkańca (zameldowanego i pełnoletniego).
 7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w miesiącu listopadzie 2018 roku w trakcie obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa”.
 8. Przewidziane są trzy nagrody zespołowe dla Sołectw oraz trzy nagrody indywidualne dla oddających krew biorących udział w konkursie.
 9. Nagrody zapewnia Wójt Gminy Zamość.
 10. Wynik konkursu jest jawny. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie: www.gminazamosc.pl
 11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.