Białobrzegi mają nową drogę

503

Zakończyła się budowa drogi gminnej nr 110432L w m. Białobrzegi.
Wybudowano odcinek drogi o długości 348 m i szerokości 4,5 m. Wykonano: nową konstrukcję drogi wraz z nawierzchnią asfaltową jezdni, zjazdy do istniejących nieruchomości z kostki brukowej, kanalizację deszczową o długości 290,50 m, wraz z uzbrojeniem w postaci ośmiu studni rewizyjnych oraz ośmiu wpustów ulicznych osadnikowych i wybudowano nowy przepust pod drogą z zabezpieczeniem elementami BRD. Odbiór techniczny zakończonych prac budowlanych odbył się 11.12.2017 r.
Wykonawcą inwestycji było wyłonione w postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość. Realizacja zadania kosztowała 710 190,23 zł.