Czy będzie robiony chodnik dla mieszkańców Bialowoli?

314

Witam serdecznie. Jako że niedawno wróciłam do Kraju i nie jestem na bieżąco informowana, chciałam zapytać czy będzie robiony chodnik dla mieszkańców Bialowoli po drugiej stronie wsi. Dziękuję i pozdrawiam. 30.07.2017r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Nie jestem pewny o którą drogę Pani chodzi. Istniejący chodnik zlokalizowany jest przy drodze powiatowej nr 3256L. Inwestycje związane z tą drogą (w tym chodnik) są więc zadaniem własnym Samorządu Powiatu w Zamościu. Istniejący chodnik budowany był w latach 2012 – 2014 z inicjatywy i środków finansowych Samorządu Gminy Zamość, na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Powiatu. Budowa chodnika z drugiej strony jezdni jest w najbliższych latach raczej niemożliwa. Takiej decyzji nie podejmie Powiat, gdyż w latach 2018-2019 ma do realizacji inne ważne zadania np. przebudowa całego odcinka drogi powiatowej nr 3247L Kalinowice – Pniówek – Białowola – Zalesie – Krasnobród. Z uwagi na potrzebę realizacji innych pilnych zadań Gmina Zamość nie ma również planów budowy tego chodnika. Druga część Białowoli zlokalizowana jest przy drodze gminnej nr 110388L. Inwestycje związane z tą drogą są zadaniem własnym Gminy Zamość. Czy będzie w najbliższych latach przy tej drodze chodnik?. Nie ma dzisiaj takich planów ani podjętych decyzji. Realizujemy szeroki katalog zadań poprawiających bezpieczeństwo na drogach przy których zlokalizowane są zabudowane posesje Mieszkańców Gminy. Finansujemy budowę chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich oraz przebudowę nawierzchni dróg powiatowych. Czyniąc to zmniejszamy pulę pieniędzy przeznaczanych na realizację zadań Gminy. A są nimi nie tylko te związane z drogami – także ujęcia wody, wodociągi, kanalizacja sanitarna, publiczne obiekty gminne (w tym Szkoły), odprowadzanie wód opadowych, oświetlenie uliczne, itd. W latach 2018-2019 realizować będziemy zadania z unijnym dofinansowaniem, trzeba więc na nie w pierwszej kolejności zabezpieczyć środki budżetu (wkład własny). Nie ma dzisiaj warunków do podejmowania decyzji dotyczących budowy chodników przy drogach gminnych, w tym w Białowoli. Rozumie potrzeby związane z bezpieczeństwem pieszych (w tym dzieci) korzystających z dróg publicznych. Nie ma jednak środków zewnętrznych (w tym unijnych) na wsparcie finansowe realizacji tego typu zadań przez Gminy, a budżet Gminy Zamość po stronie wydatków jest ściśle określony możliwościami jego części dochodowej. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie samorządowymi sprawami.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
2.08.2017 r.