Będzie jaśniej i bezpieczniej – nowe oświetlenie uliczne w Gminie Zamość

702

Mieszkańcy Sołectw Bortatycze, Sitaniec i Skokówka mogą cieszyć się nowym oświetleniem ulicznym. W piątek 10 listopada br., przeprowadzono odbiór technicznych zakończonych inwestycji.

Zadanie nr 1 – Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej nr geod. 131/4 w m. Bortatycze (przy świetlicy)
Zakres: Wykonano linię napowietrzną oświetlenia ulicznego o długości ok. 280 m.b. wraz z instalacją 8 słupów oświetleniowych z oprawami.
Koszt: 40 343,40 zł.
Wykonawca: Zygmunt Korkosz Przedsiębiorstwo Elektroenergetyczne, ul. Poprzeczna 16/94.

Zadanie nr 2 – Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 112223L oraz drogi gminnej nr 110435L (Ferencówka) w m. Sitaniec.
a) Odcinek przy drodze gminnej nr 112223L:
Zakres: Podwieszenie linii napowietrznej na odcinku o długości ok. 320 m.b. wraz z montażem 8 opraw oświetleniowych.
b) Odcinek przy drodze nr 110435L (Ferencówka):
Zakres: Wykonano odcinek linii napowietrznej oświetlenia o długości 119 m.b. wraz z instalacją 3 słupów oświetleniowych.
Koszt: 32 736,29 zł
Wykonawca: Zygmunt Korkosz Przedsiębiorstwo Elektroenergetyczne, ul. Poprzeczna 16/94.

Zadanie nr 3 – Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rzemieślniczej i ul. Granicznej w m. Skokówka (od strony rzeki).
Zakres: Wykonano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego o długości ok. 180 m.b. wraz z instalacją 5 słupów oświetleniowych z oprawami i ok. 320 m.b. linii kablowej wraz z instalacją 11 latarni oświetleniowych typu parkowego wraz z oprawami.
Koszt: 54 938,96 zł
Wykonawca: P.U. Leszek Sokołowski ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj.