9 C
Zamość
27.05.2022 (piątek)
Strona główna Autorzy Posty przez Gmina Zamość

Gmina Zamość

6246 POSTY 0 KOMENTARZE

Wakacje UKS Azymut

W dniach 6‒10 lipca kadra Polski w radioorientacji sportowej uczestniczyła w Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich organizowanych przez TAFISA Międzynarodową Organizację Sportu Powszechnego, które odbywały się...

II Partnerskie Spotkanie w Mokrem

Biblioteka bierze udział w II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. W spotkaniu wzięli udział: pracownicy biblioteki i jej filii, przedstawiciele bibliotek partnerskich ze Zwierzyńca i...

Zmiany w ubieganiu się o świadczenia rodzinne

Wykaz dokumentów, które (odnośnie do sytuacji rodzinnej) należy złożyć na nowy okres zasiłkowy 2012/2013:1. Kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz małżonka,2. Akty urodzenia dzieci...

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4: Promocja i Współpraca Wartość projektu: 985 043,86 zł Kwota dofinansowania: 881 815,91 zł Realizacja: 01.09.2012 r....

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek – II etap

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wartość projektu: 1 024 257,47 zł Kwota dofinansowania: 354 016,00 zł Realizacja: październik...

Informacje o projekcie „Z psedskola do szkoły” realizowanym w Zespole Szkół w Żdanowie

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Gminy Zamość (rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) od 01.09.2012 r. w Zespole Szkół w Żdanowie tworzony jest oddział przedszkolny...

Akcja „KREWkie LATO” podsumowana!

Aż 13,5 litra krwi udało się zebrać podczas akcji krwiodawczej „KREWkie LATO” zorganizowanej przez Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość, która odbyła się...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W dniu 30 lipca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części...

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. 647) zawiadamiam o podjęciu...

Pokazy dawnego życia na wsi w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem serdecznie i gorąco zapraszają wszystkich turystów na pokazy dawnego życia na wsi, organizowane w każdy piątek w budynku...
Skip to content