WAŻNE

OGŁOSZENIA

Z PRAC SAMORZĄDU

Otwarta Strefa Aktywności powstanie w Sitańcu

Gmina Zamość podpisała umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej, altany grillowej wraz z grillem oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 238/2 w miejscowości Sitaniec w...

BLOG WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ

Fundusz Sołecki w Gminie Zamość

Czym jest FUNDUSZ SOŁECKI? Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie Gminy pieniądze dla Sołectw na realizację inicjatyw lokalnych. O wyodrębnieniu w budżecie Funduszu decyduje...

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

PYTANIA ZADANE NA SESJI RADY GMINY

FILMY

TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY

STOWARZYSZENIA i KLUBY

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Jubileusz 15-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w...

W 1918 roku formacje kobiet wiejskich w Polsce przyjęły wspólna nazwę „Koło Gospodyń Wiejskich”....

Gospodynie w Urszulinie

SPORT

GRYF w IV lidze

Historyczny awans i pierwszy mecz w IV lidze sezonu sportowego 2020/2021 drużyna seniorów Stowarzyszenia...

Turnieje na „Orliku”

Awans siatkarek Azymutu

OŚWIATA

Udział Szkoły Podstawowej w Żdanowie w...

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Żdanowie brała udział w ogólnopolskim projekcie „Deutsch...

BIBLIOTEKI

Kluczem do odkrywania kultury danego kraju...

Każdy pretekst do podróży jest dobry. Tym razem przy wyborze kolejnego kierunku naszych bibliotecznych...

OSP

Ochotnicze Straże Pożarne historia, tradycja i...

Majowe dni wypełnione są pamięcią o ważnych dla Polaków datach i wydarzeniach związanych z...

INNE

Zapowiedź odsłonięcia dwóch tablic w Płoskiem

Tegoroczna uroczystość odpustowa ku czci św. Jacka w Płoskiem będzie miała szczególny charakter. W...

Rowerem po Gminie Zamość

Piechotą na Roztocze

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE (OSTATNIE 7 DNI)

RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

Skip to content