99. Rocznica Odzyskania Niepodległości

916

Tegoroczne gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz Tomasz Winogrodzki, proboszcz parafii w Lipsku, z koncelebrą ks. wikariusza Krzysztofa Hawro. Modlono się w intencji Ojczyzny oraz zmarłych Radnych Rady Gminy Zamość, Sołtysów, Pracowników Administracji i innych Samorządowców oraz Druhów Strażaków. Oprawę Mszy Świętej zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola. Następnie na placu przed kościołem nastąpiło poświęcenie trzech samochodów pożarniczych, będących na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowoli: lekkiego samochodu pożarniczego Renault Master, samochodu specjalnego Renault Trafic oraz ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Scania P410. Nowe auta specjalistyczne były jednym z ważniejszych czynników, które zmotywowały nie tylko druhów strażaków ochotników z Białowoli, ale całą aktywną grupę mieszkańców tego sołectwa, do przejęcia inicjatywy i wzięcia na siebie większości obowiązków związanych z organizacją gminnych obchodów Dnia Niepodległości w 2017 roku.
Dalsza część uroczystości była kontynuowana już w Białowoli, gdzie w asyście 11 pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Zamość złożono kwiaty przed mogiłą pomordowanych przez niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej mieszkańców Białowoli. W imieniu Samorządu Gminy Zamość kwiaty składali wójt Ryszard Gliwiński, Józef Siemczyk – Przewodniczący Rady Gminy Zamość oraz Maria Słota – Radna Rady Gminy Zamość. Wiązanki złożyli również Jerzy Chróścikowski – Senator RP (z Białowoli), Stanisław Grześko – Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, kapitan Andrzej Zawiślak ze służby więziennej w Zamościu, brygadier Mirosław Michoński Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, a w imieniu parafii ksiądz Krzysztof Hawro z młodzieżą, a także lokalna społeczność, reprezentowana przez Bożenę Radlińską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białowoli, Tomasza Bosiaka – sołtysa sołectwa Białowola i zarazem Komendanta Gminnego OSP, Andrzej Lis – Prezes OSP Białowola i Grzegorz Pupiec – sołtys sołectwa Zalesie.
Następną część uroczystości zaplanowano w świetlicy w Białowoli. Tu przybyłych powitał gospodarz miejscowości – sołtys Tomasz Bosiak. W tańcu, śpiewie i recytacji prezentowali się publiczności uczniowie Szkoły Podstawowej w Białowoli, przygotowani przez grono nauczycieli w osobach Sabiny Proć, Marii Obruśnik, Barbary Bednarczuk i Stanisława Momota. Po zwięzłej prezentacji działalności jednostki OSP Białowola (funkcjonującej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego) przez jej prezesa, odbyło się symboliczne przekazanie druhom z Białowoli najnowszego samochodu ratowniczo-gaśniczego – dokonali tego wspólnie wójt Ryszard Gliwiński i Piotr Koczułap – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu.
W drugiej odsłonie części artystycznej wystąpił miejscowy zespół wokalny Białowolanki w repertuarze utworów patriotycznych.

GOK