Jasełka i Opłatek Sołectwa Zawada

138

Samorząd Gminy Zamość, grupa aktywnych mieszkańców Zawady i społeczność szkolna w Zawadzie zapraszają na “Jasełka i Opłatek Sołectwa Zawada”

NIEDZIELA – 21.01.2018 r., godz. 14:00 – świetlica przy OSP Zawada

W programie:
– powitanie, życzenia noworoczne i łamanie się opłatkiem
– JASEŁKA – spektakl w wykonaniu uczniów Szkoły w Zawadzie
– wspólne kolędowanie z zespołem CZERWONE KORALE
– słodki poczęstunek

Organizatorzy:
Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Zawady, Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie, Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie, OSP Zawada, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość

Dofinansowano w ramach realizacji zadania publicznego pt. “Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej “