Czy w najbliższej dziesięciolatce jest nadzieja na gaz ziemny w Wychodach?

628

Panie Wójcie. Czy w najbliższej dziesięciolatce jest nadzieja na gaz ziemny w Wychodach?
Pozdrawiam
07.10.2017 r.

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Niestety, w sprawie przyszłości „gazu” w Wychodach i sąsiednich Sołectwach Gminy nie mogę napisać nic konkretnego. Główny powód to fakt, że nie jest to zadanie własne Gminy. Tak jest już od 2000 roku – z publicznych pieniędzy budżetu Gminy nie można finansować zadań związanych z budową sieci gazowych i telefonicznych. Można to było realizować tylko w latach 1990-2000, wtedy funkcjonowały także społeczne komitety – najpierw telefonizacji, a później gazyfikacji. Ale to już historia. Teraz sieci gazowe buduje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Spółka działająca na zasadach biznesowo – gospodarczych. Spółka finansuje budowę sieci, więc musi się jej to opłacać. W tych warunkach nie ma możliwości wpływania na podejmowane decyzje. Mieszkańcy Wychodów i sąsiednich Sołectw Gminy (sześciu) powinni składać indywidualne wnioski do PGNiG. Gmina może tylko obiecywać przyłączenie do sieci obiektów gminnych – świetlica wiejska w Hubalach, świetlica i mieszkania w Wieprzcu (była szkoła), świetlice wiejskie w Wierzchowinach, Skaraszowie i Wólce Wieprzeckiej oraz Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej. Proponuję zorganizowanie w tych siedmiu Sołectwach „akcji” składania wniosków w PGNiG. Po złożeniu kilkudziesięciu wniosków proszę o kontakt. Wówczas wystąpię do PGNiG z wnioskiem określającym chęć przyłączenia obiektów gminnych do przyszłej sieci gazowej. Nic więcej w tym zakresie wspólnie zrobić nie możemy. Uważam, że warto jednak taką „akcję” zorganizować. Czekam na kontakt.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
8.10.2017 r.