Zebranie Sołectwa Sitaniec Kolonia – wybory Sołtysa

238

12.07.2024 r. (piątek)
godz. 17:45 (I termin), godz. 18:00 (II termin)
Świetlica wiejska w Sitańcu

Zwołane zarządzeniem Wójta Gminy Zamość nr 34/24 z dnia 24.06.2024 r.
Kandydata na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłasza się na zebraniu wiejskim lub do Urzędu Gminy Zamość w okresie 7 dni roboczych, poprzedzających zebranie.
Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Porządek zebrania wiejskiego:
• Otwarcie zebrania
• Stwierdzenie ważności zebrania
• Przyjęcie porządku zebrania
• Wybór przewodniczącego zebrania
• Wybór protokolanta zebrania
• Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady sołeckiej za okres kadencji 2019 – 2024
• Przedstawienie zasad i trybu wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej
• Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa
• Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
• Podjęcie uchwały o liczbie wybieranych członków Rady sołeckiej
• Zgłoszenia kandydatów na członków Rady sołeckiej
• Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
• Sprawy gminne i sołeckie
• Zamknięcie zebrania

Pobierz druk zgłoszenia kandydata Statut Sołectwa Oświadczenie Klauzula RODO Zgody RODO Zarządzenie