Wakacje w GOK-u i Izbie

178

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość i Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem zapraszają dzieci i młodzież na darmowe zajęcia wakacyjne w GOK-u i w Izbie. Start już w czwartek, 4.07.2024 w Izbie, a ostatnie zajęcia zaplanowano 22.08.2024 r. Zajęcia zaplanowano w godzinach 12:00-14:00 we wtorki w siedzibie GOK-u i w czwartki w wysockiej Izbie. Szczegółowa oferta znajduje się poniżej w tabeli. Cykl zajęć, ujęty w zbiorczej tabeli, nie obejmuje jednorazowych wydarzeń kulturalnych i sportowych, organizowanych niezależnie w różnych sołectwach przez Gminę Zamość. Działania wakacyjne w GOK-u i w Izbie będą realizowane zarówno stacjonarnie w GOK-u, jak i w plenerze przy Izbie. Wszystko zaplanowano głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej, przy czym ci najmłodsi uczestnicy (przedszkolaki) muszą być pod opieką rodzica lub innego dorosłego opiekuna. Zajęcia są na zapisy więc czekamy na zgłoszenia i podpisane formularze zgód RODO. Wyjątkiem będzie „Letni Teatrzyk i Spółka” – plenerowy piknik dla dzieci przy Izbie w dniu 20.08.2024 r. (bez konieczności zapisywania uczestników), o którym poinformujemy w osobnym artykule.

We wybrane wtorki i czwartki na uczestników czekają różne warsztaty tematyczne, spotkania edukacyjne, zabawy ruchowe, międlenie i przędzenie lnu, gry sprawnościowe, Edukido-lego®, decoupage na drewnie, pokazy strzelecko-rekreacyjne z wykorzystaniem karabinków ASG, zwiedzanie Izby, malarstwo na szkle, kręcenie balonów, warsztaty i pokazy łucznicze oraz piknik plenerowy dla dzieci z podwórkowym teatrzykiem objazdowym. Oferta dedykowana jest dzieciom i młodzieży od lat 7 (klasy I-VI i starsze ze szkół podstawowych), ale młodsze też mogą brać udział w zajęciach, jednak tylko z rodzicem lub innym dorosłym opiekunem. Udział tylko na ZAPISY – tel. 797 384 700. Zapisy przyjmujemy w GOK-u w godzinach pracy sekretariatu (8:00-15:30) od poniedziałku do piątku, najpóźniej przed startem zajęć – konieczne są pisemne zgody RODO (formularze dostępne są w siedzibie GOK-u i przed zajęciami). GOKGZ zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołanie zajęć – ogłoszenia będą na Facebook’u: Zamojski „GOK Wysokie”.
Organizator i podmiot odpowiedzialny za realizację oferty wakacyjnej dla dzieci wg załączonego harmonogramu: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 154, 22-400 Zamość, gok@gminazamosc.org

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość: Jarosław Kalbarczyk

Formularz zgłoszeniowy

P.S. Pamiętaj, że Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem też organizuje zajęcia wakacyjne – sprawdź