„Sitanianie”, dzieci i „Cantate Deo”

76

W niedzielę 9 czerwca 2024 r., w świątyni parafii rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu, będącej pod opieką duszpasterską ojców Franciszkanów, miało miejsce wydarzenie kulturalne pod hasłem „Mocni Nadzieją”, upamiętniający 25. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu. na którym wystąpił Chór „Sitanianie”, a także uczniowie sitanieckiej podstawówki oraz zamojski Chór „Cantate Deo”. Wydarzenie w większości charakter montażu słowno-muzycznego z przewagą śpiewu chóralnego.

Chór „Sitanianie” z Gminy Zamość pod dyrekcją Ireny Dużyńskiej i przy akompaniamencie Tadeusza Flora zapewnił oprawę muzyczną Mszy świętej, a tuż po niej wystąpił wraz z innymi artystami z koncertem, poświęconym pamięci Ojca Świętego, Jana Pawła II. Rolę narratora podczas widowiska pełnił Henryk Łukaszczuk – przyjaciel chóru i Radny Rady Gminy Zamość. „Sitanianom” towarzyszyła grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, przygotowana m.in. przez Małgorzatę Tokarz. Trzecim podmiotem artystycznym wydarzenia u ojców Franciszkanów był zamojski Chór „Cantate Deo” pod dyrekcją Anny Cios, wieloletniej nauczycielki wokalu chóralnego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zamościu. Podczas koncertu publiczność mogła wysłuchać zestawienia wielu utworów, m.in. „Barkę” oraz „Abba Ojcze”, „Święty Janie Pawle II”, „Stój przy mnie”, „Modlitwy o Pokój” czy „Pozostawiłeś pustkę w nas”. Wzruszający, pełen emocji koncert, na którym niejednemu uczestnikowi zakręciła się łza w oku, przeniósł zebranych myślami do chwil z 12 czerwca 1999 r., gdy do Zamościa zawitał Papież Polak.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem: Małgorzata Sokołowska, red. JK

Chór „Sitanianie” funkcjonuje w ramach działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z siedzibą w Wysokiem.