Rozświetlamy Gminę Zamość – modernizacja oświetlenia ulicznego

623

W dniu 12.12.2023 r. Gmina Zamość otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Rozświetlamy Gminę Zamość – modernizacja oświetlenia ulicznego”.
Zakres inwestycji obejmuje wymianę nieenergooszczędnych opraw typu sodowego na oprawy oświetleniowe LED. W ramach realizacji inwestycji zostaną wymienione oprawy stanowiące majątek Gminy Zamość. Zainstalowane oprawy oświetleniowe będą posiadać możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy oraz posiadać certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Planowane oświetlenie oparte jest o oprawy wykorzystujące technologie LED, co gwarantuje wysoką energooszczędność z jednoczesną poprawą jakości oświetlenia. W wyniku modernizacji opraw oświetlenia na terenie Gminy Zamość zostanie uzyskana redukcja mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poziomie co najmniej 50%.
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia.